શ્રી જલારામ સત્સંગ મંડળ મુલુંડ - કમિટી
વર્તમાન કમિટી મેમ્બર્સની યાદી
ટ્રસ્ટીઓ
શ્રી કરસનદાસ ધનજી ઠક્કર મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી 022 25611649
શ્રી લાલજીભાઈ રામજી સોનેતા ટ્રસ્ટી 09022315095
શ્રી જમનાદાસ ડોસાભાઈ ગણાત્રા ટ્રસ્ટી 09869038865
શ્રી દિલીપભાઈ વૃજલાલ રવાણી ટ્રસ્ટી 09324284840
શ્રી નવિનભાઈ રામજી કોઠારી ટ્રસ્ટી 09820287228
 
મેનેજિંગ કમિટી
શ્રી શામજી ગોપાલજી ઠક્કર પ્રમુખ 09324453190
શ્રી નારાયણજી ચત્રભુજ માણેક ઉપપ્રમુખ 09967131304
શ્રી શંભુરામ માવજી ખીંયા મંત્રી 09869658910
શ્રી કિર્તીકુમાર માધવજી પલણ સહમંત્રી 09867264778
શ્રી યોગેશ પરસોત્તમ ઠક્કર ખજાનચી 09920255446
શ્રી નારાણદાસ મોતીરામ કોઠારી સભ્ય 09322482420
શ્રી જયસિંહ મૂળરાજ સોમૈયા સભ્ય 09819989178
શ્રી મહેશ લક્ષ્મીચંદ રાયમંગ્યા સભ્ય 09867101102
શ્રી પ્રભુદાસ લક્ષ્મીદાસ અનમ સભ્ય 09930778774
શ્રી કરસનદાસ જયરામ ઠક્કર સભ્ય 022 25615050
શ્રી પ્રેમજી કેશવજી કોટક સભ્ય 09619236624
શ્રી મનસુખલાલ ભાણજી પુજારા સભ્ય 09322448300
શ્રી ઉંમરશીભાઈ કાનજી બારૂ સભ્ય 022 5904446
શ્રી પરેશ દેવચંદ ચોથાણી સભ્ય 09869129079
શ્રી દિનેશ મોતીરામ કોઠારી સભ્ય 09819137048
 
કો-ઓપ્ટ
શ્રી અશ્વિન નાથાલાલ જોટાનિયા કો. એક સભ્ય 09869315455
શ્રી નરેન્દ્ર વિશનજી પવાણી કો. એક સભ્ય 09833929780
 
ભંડોળ અને વ્યવસ્થાપન સમિતી
શ્રી નવિનભાઈ ઉમરશી ગણાત્રા 08655030102
Shri Kirtibhai Dayalji Kothari 09820053454
શ્રી પ્રદિપભાઈ જમનાદાસ કારીયા 09820199993
શ્રી મૂકેશભાઈ જેઠાલાલ સોમૈયા 09821065088
શ્રી ગિરીશભાઈ મોહનલાલ કોઠારી 09821311255
 
કાર્યક્રમ સંચાલન સમિતી
શ્રી લાલજીભાઈ કતીરા (લાલજી સર) 09892006628
શ્રી જીજ્ઞેશ ખીલાણી 09892266335
શ્રી મેહુલ કારીયા 09619925777
શ્રી પ્રકાશ ચંદે 09820435286
શ્રી દિપેશ જયસિંહ સોમૈયા 09833989178
 
હોમ પેજ જલારામ બાપા ઈતિહાસ પ્રવૃત્તિઓ કાર્યક્રમો ફોટો ગેલેરી સંપર્ક
This Site is Designed & Developed by  
legend blue 11s legend blue 11s new jordans 2014 jordan 11 legend blue jordan retro 11 jordan retro 13 jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue uggs outlet air jordan 11 air jordans air jordans jordan 11 pantone jordans for sale jordan 11 legend blue 11s jordan retro 11 legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue air jordan uggs on sale jordan retro 13 air jordan 11 jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue 11s air jordan 11 retro jordans jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 12 legend blue 11s jordan retro 13 new jordans 2014 legend blue 11s